ÇOCUK ERGEN PSİKOLOJİK DANIŞMA

0-6 YAŞ GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME
GELİŞİM VE GELİŞİME GERİLİĞİ
Gelişme terimi, çocuklarda boy ve kilo artışı şeklindeki vücut ölçülerini kapsar. Bunun yanında Motor-Mental Gelişim ise, bebeğin veya çocuğun bakması, sesler çıkarması, gülümsemesi, oturması, koşması, konuşması gibi işlevlerini içerir. Gelişim, bebeğin veya çocuğun bu tür işlevleri ne zaman başardığına ve yaşıtlarından geri kalıp kalmadığına bakılarak değerlendirilir.
Çocuklarda gelişim geriliklerinin erkenden fark edilebilmesi için, onların sosyal, zihinsel, dil gelişimi ve motor gelişim (hareket gelişimi) yönünden belli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir. Erken tanı,  olabilecek sorunlar için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Gelişim değerlendirmesinin, 2-3 yaşına kadar, bebeğin taşıdığı riske göre 2-3 ayda bir, 2-3 yaşından sonra ise 6 ay veya yılda bir yapılması yeterlidir.
GELİŞİM DESTEK PROGRAMLARI
Merkezimizde, gelişimsel değerlendirme için Denver II gelişim tarama testi ve AGTE uygulanmaktadır.  Hem normal gelişim gösteren çocuklar, hem de gelişimsel geriliği olan çocuklar için (gerekli kurumlara yönlendirmeler yapıldıktan sonra) evde ailenin uygulayacağı gelişim destek programları hazırlanmaktadır. Gelişim destek programı her çocuğun gelişim durumuna göre ona özel hazırlanmakta, yaşına göre oyuncak ve materyaller önerilmektedir. Aileler bu programlar aracılığıyla hem bebek ve çocukları ile doğru şekilde ilgilenmiş olurlar, hem de bebek ve çocuklarının zihinsel kapasitelerini artırmış olurlar.
Risk altındaki bebeklerin (erken doğum, düşük doğum ağırlıklı bebekler, zor doğan bebekler, ilk yıllarda menenjit ve benzeri hastalıklar geçiren bebekler)  bir kısmında gelişimsel problemler çıkabilir ve bu durum erkenden desteklenirse gelişme düzelebilir, aksi takdirde bebeğin ya da çocuğun yaşıtlarıyla arasındaki fark artar ve okul yaşamında bu fark daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.
Aileler 6 yaşa kadar olan çocuklarının bazı alanlarda  yaşıtlarından daha geride olduğunu gözlemliyorsa,  çocuklarına mutlaka gelişim değerlendirmesi yaptırmalı ve çocuklarına özel hazırlanacak gelişim destek programları ile çocuğun gelişimini desteklemelidirler.

0-3 YAŞ ANNE-BEBEK DANIŞMANLIĞI
0-3 Yaş neden önemlidir? Bir bebeğin aileye katılacak olması, anne-babayı hem heyecanlandıran, ama daha onu kucaklarına almadan onları hem de endişelendiren bir süreçtir. Annenin hamileyken ve lohusalıkta yaşayacağı, fiziksel ve duygusal değişiklikler, babanın bunları anlayabilmesi, 2 kişilik ailenin 3 kişilik olması ya da zaten diğer çocuklar varsa, yeni bir kardeşin gelmesi, aile dinamiklerini değiştirir. Tüm bunlarla ailenin başa çıkabilmesi ve özellikle de yeni anne-baba olan çiftin başa çıkabilmesi bazen güçleşebilir. Tüm bu zorluklarla başa çıkabilmek ve bebeğinizle sağlıklı iletişim kurmak ve sürdürmek, anne çalışmaya başlayacaksa bu aşamada karşılaşılabilecek güçlükleri çözebilmek, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, tuvalet eğitimi için anne- bebek danışmanlığı almak gerekir.0-3 Yaş, insan hayatındaki en hızlı gelişim aralığıdır. Doğumda insan beyni %25 gelişmiş olur, 3 yaşta beyin gelişiminin % 90'ını tamamlar. İlk üç yaşta yaşananların izleri hep kalır. İlk üç yaşta kurulan ilişkiler,  özellikle de anneyle kurulan ilişki, kişinin gelecekte diğerleriyle kuracağı ilişkileri etkiler.Bu dönemde bebek açısından:
1-Annenin işe başlaması,
2-Bebeğin sütten kesilmesi,
3-Tuvalet eğitimi,
4-Kardeş doğumu önemli dönemlerdir ve bu dönemlerin danışmanlık alınarak bebek için sağlıklı bir şekilde atlatılması sağlanabilir.
Merkezimizde anne-bebek danışmanlığı alan bebeklerimize rutin olarak gelişim değerlendirmesi de yapılmaktadır.

3-12 YAŞ ÇOCUK DANIŞMANLIĞI
Çocukluk dönemi de gelişimin hızla devam ettiği yıllardır. Gelişim süreci dümdüz ve pürüzsüz ilerleyen bir süreç değildir. Çocuklar bu dönemde de zaman zaman bazı problemlerle karşı karşıya gelirler. Bu problemlerden bazıları normal gelişimin bir parçası olsa bile ebeveyn ve çocukla yakın ilişki içinde olan diğer kişilerin tutumları çocuğun bu problemini kolayca aşmasını sağlayabilir veya bu problemi daha da derinleştirebilir. Çocuklarla ilgili başlıca şu alanlarda çalışmaktayız:
-Kreş ve anaokuluna başlama ve burada karşılaşılabilecek okul reddi, akran ilişkileri, yaşıtlarından geri olma, kurum düzenine alışamama,
-Okul olgunluğu değerlendirmesi,
-Okula başlama, okul fobisi,  okula uyum  sorunları,
-Ders çalışma, sınav kaygısı, okul motivasyonu ile ilgili sorunlar,
-Özgüven sorunları, içe kapanıklık,
-Ebeveyn çocuk ilişkisinde yaşanan sorunlar,
-Kardeş ve arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar,
-Hiperaktivite ve dikkat sorunları,
-Öğrenme bozuklukları
-Organize olamama- zamanı planlayamama
-Takıntı ve tik bozuklukları
-Cinsel yönelim sorunları,
-Dışa atım bozuklukları (alt ıslatma- kaka kaçırma)
-Öfke nöbetleri, korkular, uyku sorunları vb. sorunlar,
-Boşanma sürecinde yaşanan sorunlar,
-Yas sürecinde (ebeveyn veya yakın kaybı) yaşanan sorunlar,

ÇOCUKLARLA ÇALIŞIRKEN NASIL BİR YÖNTEM UYGULUYORUZ?
Çocukların yaşadığı sorunların çözümünde ailenin önemi çok büyüktür. Bu nedenle çocuğa psikolojik yardımda ailenin ve çocuğun diğer yakın çevresinin rolü çok büyüktür. Çocuğun yaşı küçüldükçe ailenin, sorunun çözümünde etkisi artmaktadır. Bu sebeple çalışma sistemimizde aile görüşmeleri ve aileye yapılan psiko-eğitimler önemli yer tutar. Çocuk danışmanlığında şu aşamalarda çalışıyoruz.
1-Aile Görüşmesi (tercihen anne-baba beraber), aile görüşmesinde gerekirse ailenin yada ebeveynlerin değerlendirildiği test ve tekniklerin uygulanması,
2-Çocuğu Tanıma amaçlı çocuğa projektif test ve tekniklerin uygulanması, oyun yolu ile çocuğun ve çocuk- aile ilişkilerinin tanınması
3-Oyun terapisi veya çocukla yapılan bireysel çalışmalar


12 YAŞ ÜSTÜ ERGEN DANIŞMANLIĞI
Ergenlik dönemi, çocuklukla erişkinlik arası bir geçiş dönemi olduğundan, çalkantılı bir dönemdir. Büyük fiziksel, duygusal değişim geçirmekte olan ergenin, sağlıklı bir ruhsal gelişim gösterip, kendi kimliğini oluşturması sürecinde çevresinden doğru tepkilere ve yönlendirmelere ihtiyacı vardır. Ergenlik döneminde aile, okul, arkadaşlar, öğretmenlerle ilişkili sorunlar yaşanabilir. Eğer ergen beklenen gelişimi göstermiyor veya çok abartılı olarak yaşıyorsa ailenin ve ergenin destek alması gerekir. Ergenlik döneminde başlıca şu alanlarda destek vermekteyiz:
-Öfke kontrol sorunları,
-İletişim sorunları,
-İçe kapanıklık,
-Takıntılı davranışlar,
-Ders çalışma, sınav kaygısı, okul motivasyonu ile ilgili sorunlar,
-Hiperaktivite ve dikkat sorunları,
-Öğrenme bozuklukları
-Dikkat ve konsantrasyon sorunları,
-Mesleki yönlendirme çalışmaları,
-Sınav sonrası tercih danışmanlığı,


ÖZEL ÇOCUK-ERGEN DANIŞMANLIĞI
Yeni doğan bebeğinizin engelli olduğunu öğrenmek, insanı en çok üzen  haberlerden birisidir. Çocuğunuzun yaşamını engelli olarak geçireceğini bilmek, ne kadar iyileşeceğini bilememek, çok  ama çok zordur. Tabii ki bu durum  aile kadar, bu durumu yaşayan çocuk veya ergen için  de  çok zordur.Engelli çocuklarımız da normal olan her çocuğun yaşayabileceği sorunların yanında, kendini kabul, çevrenin kendisini kabulü,sık doktora gitme, öğrenme ve ders sorunlarla da baş etmek durumunda kalırlar.Bütün bu ilave sorunlar, özellikle ergenlik dönemini, hem çocuk, hem de aile için  daha da güçleştirir.Engelli çocuklarımız ve ailelerine, özel eğitim tecrübemizle, tüm bu zorluklarda psikolojik  danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
MERKEZİMİZDE UYGULADIĞIMIZ TEST  VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
Zeka Testleri: (WİSC-R çocuklar için zeka testi, Cattell Uluslararası Zeka Ölçeği, Good Enough Harris bir insan çiz testi,)
Kurumumuzda WİSC-R Çocuklar İçin Zeka testi uygulaması sertifikalı uzman psikoloğumuz tarafından yapılmaktadır. WISC-R zeka testi ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlara göre takip edip, onun  zeka seviyesine uygun yönlendirme ve rehberlik yapabilirsiniz.
Gelişim Testleri: (Denver-2 gelişim Tarama Testi, AGTE Ankara Gelişim Tarama Testi, Peabody kelime Hazinesi Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Okula Hazırlık Testi)
Dikkat ve Algı Testleri: (Frostig Görsel Algılama Testi, Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi, Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Burdon dikkat Testi)
Projektif Testler: CAT çocuklar için algılama testi, D-10 testi, Luisa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Rotter Cümle Tamamlama Testi) ve daha birçok  yetenek, ilgi, başarı testleri merkezimizde değerlendirme yapmak amacıyla kullanılmaktadır.


Medrese Mah. Hastane Cad. No:4/6  Selçuklu/KONYA  Telefon: 0 332 350 85 86- Gsm0 551 43 88 100 | Fax: 0 332 342 52 37 www.psikonya.combilgi@psikonya.com